Försäkringskassan bantas

SKÅNE, torsdag. Försäkringskassan i Sverige får en halv miljard kronor mindre i anslag i år. Det kan få stora konsekvenser för verksamheten i Skåne, t ex i form av längre handläggningstider. Men främst gäller det personalneddragningar. Var femte tjänst kan komma att försvinna.

Det kan motverkas av att till exempel en nationell telefontjänst kan hamna i Skåne.

Men en minskad personastyrka kan också innebära att handläggningen av olika ärenden drar ut på tiden, befarar Claes Pettersson på fackförbundet ST.