Bättre priser övertygar på sikt

SKÅNE, måndag. Hampe Mobärg, som är informationsdirektör på Swedish Meats, beklagar att bönder vill avbryta kontakterna med företaget. Men han tror att de blir övertygade om att affären är bra, när man lyckas visa på en god tillväxt och höjda fläskpriser.

En grisproducent har redan lämnat Swedish Meats efter affären med finska HK Roukatalo och fler undersöker möjligheten att bryta sina kontrakt.