Stressande att tänka på jobbet

SKÅNE. Var femte skåning har sömnproblem för att de tänker på jobbet. Det visar en undersökning som TCO gjorde 2001.
Undersökningen visar att den arbetsrelaterade stressen har ökat i landet under de senaste tio åren.
Statistiken för Skåne visar också att 42 procent har svårt att koppla bort tankarna från arbetet när de är lediga, en ökning från 1991 då samma siffra var 32 procent. Mest har stressen ökat bland kvinnor.