Ingen sänkt rösträttsålder

BÅSTAD. Det blir inget försök med sänkt rösträttsålder i Båstad.
Regeringen sade i dag nej till kommunens begäran.
Kommunfullmäktige ansökte i våras hos regeringen om att få sänka rösträttsåldern i kommunalvalet till 16 år. Men för det krävs en ändring eller ett undantag i kommunallagen, något som regeringen i dagsläget inte finner skäl att göra. Regeringen lämnade därför kommunens ansökan utan åtgärd vid dagens sammanträde.