Södra stambanan öppen igen

SKÅNE, torsdag. Vid middagstid idag så kunde tågen åter rulla mellan Hässleholm och Nässjö. Men inledningsvis är det endast godståg som får köra på sträckan. Persontågstrafiken kommer igång först vid middagstid i morgon. Undantaget är nattåget mellan Malmö och Stockholm som går som planerat i natt.