Fler krockar med älgar i Skåne

SKÅNE. Antalet älgolyckor ökade i Skåne förra året.
Det visar statistik från Nationella viltolycksrådet, som är ett nytt samarbetsorgan där bland andra Vägverket, polis och jägare ingår.

En av de första uppgifterna blir att ta tag i frågan varför älgolyckorna ökar och hur det hänger ihop med förra årets konstaterande att älgstammen minskar i Skåne och i stora delar av landet.

Såväl i Skåne som i övriga landet har älgolyckorna ökat med drygt 20 procent. Nu ska rådet undersöka hur man kan få stopp på ökningen.