Söker ny miljödom för arbetstunnel

BÅSTAD. Banverket vill ha en ny miljödom för den arbetstunnel som finns i Severtorp uppe på Hallandsåsen.
Nuvarande dom gäller till den 31 december 2008.

Men Banverket behöver använda arbetstunneln till dess järnvägen genom Hallandåsen står klar sommaren 2013.

Arbetstunneln byggdes 1996-97. Syftet var att skynda på tunnelbygget genom att börja bygga på järnvägstunnlarna även inifrån åsen. 

Men tunnelbyggarna hann bara bygga 80 meter tunnel här innan kor som gick och betade ovanför arbetstunneln förgiftades av tätningsmedlet Rhoca-Gil och tunnelbygget avbröts. 

När sen Banverket började bygga på tunneln igen hösten 2005 så hade man bestämt sig för att använda en tunnelborrmaskin och arbetstunneln fick då en ny funktion. Den ska användas för underhåll på borrmaskinen när den kommer fram dit och även som utrymningsväg om det händer någon olycka i tunnlarna.

Banverket måste pumpa ut grundvatten ur åsen för att hålla arbetstunneln torr. Och det är det som regleras i miljödomen.