Stärker översvämningsskyddet

KRISTIANSTAD. Nu förstärker Kristianstad kommun ytterligare skyddet mot översvämningar i Helge å.
Bland annat bygger man en arbetsväg intill skyddsvallen vid Härlövsängaleden.

Om vattenståndet skulle stiga kraftigt måste man snabbt kunna förstärka vallen och då behövs arbetsvägen.

Fram till tisdag i nästa vecka beräknas vattenståndet i Helge å vid Barbacka stiga upp till 1,90 meter över havet. Enligt räddningstjänsten är läget allvarligt även om vattnet inte stiger över två meter som man trodde tidigare.