Bara frågvisa får besked

KRISTIANSTAD. Priserna på receptfria läkemedel kan variera mycket. Ett smärtstillande preparat av ett visst märke kan vara fem gånger dyrare än ett annat, trots att innehåll och verkan i princip är likvärdiga. Men det får du veta bara om du frågar.

När det gäller receptfria läkemedel ska apotekspersonalen inte rekommendera kunderna det billigare märket om inte kunden aktivt frågar efter det.

Många kunder är inte medvetna om att preparat med olika priser är utbytbara.