Dålig stämning av möglig gympasal

HÄSSLEHOLM. Det råder en uppgiven stämning bland idrottslärare och elever på Läredaskolan i Hässleholm. I ungefär en vecka har skolans gymnastiksal varit stängd eftersom delar av taket har möglat. Men det är inte det enda problemet, delar av utrustningen i salen är rentav farlig att använda.

Enligt Christer Axtelius på tekniska kontoret i Hässleholm så ska de redskap som är trasiga bytas ut men han vet inte när.

En specialist ska kontakta skolan under tisdagen för att undersöka luftkvalitén i gympasalen.