Förhandlingar om brons påverkan på ålen

ÖRESUND. Förhandlingar i miljödomstolen om Öresundsbrons påverkan på fisket inleds på onsdagen. Miljödomstolen ska i första hand ta ställning till Fiskeriverkets krav utsättning av 40 miljoner nya ålar. Så många ålyngel stoppades enligt verket på sin väg till Östersjön under byggperioden.

Öresundsbrokonsortiet har motsatt sig samtliga krav och hävdar att nedgången i ålbeståndet har andra orsaker än bron.

Inför förhandlingarna åker dessutom ett drygt 10-tal ålfiskare för att manifestera och uppmärksamma frågan.

Några av dem är Hans-Inge ”Hånsa” Olofsson från Yngsjö och Ola Johnsson från Kivik.