Dom kan bli dyr för Öresundsbron

MALMÖ. Miljödomstolen inledde på onsdagen en huvudförhandling i målet där det ska avgöras om bygget av bron har påverkat fisket i Öresund.
Om domstolen går på Fiskeriverkets linje, kan det kosta Öresundsbrokonsortiet upp till en halv miljard kronor.

Miljödomstolen ska under förhandlingen inte ta ställning till yrkesfiskarnas krav på ersättning för försämrat fiske.
Däremot kan domstolens utfall indirekt påverka deras möjligheter längre fram.
- Om jag hade känt att det inte fanns en chans för våra huvudmän hade vi inte varit här, säger Pia Bosdotter Olsson, juridiskt företräde för ett par av yrkesfiskarna. 

Fiskeriverket har kommit fram till att 40 miljoner ålyngel skulle ha undvikit att vandra in i Östersjön på grund av att bron byggts. Verket vill därför att Öresundsbrokonsortiet planterar ut lika många ålyngel under fyra år, och betala 445 000 kronor per år under brons livslängd till staten.