Stabil vildsvinsstam i Skåne

SKÅNE. Enligt Jägarförbundet så har vildsvinsstammen stabiliserats i Skåne. Men Naturvårdsverket får fortfarande många samtal från lantbrukare som fått vildsvinsskador på sina marker.

I dagarna inleds ett regeringsuppdrag hos Naturvårdsverket som innebär att man ska undersöka hur vildsvinsstammen ska kunna stabiliseras.

Det skulle minska trafikolyckorna och skadorna inom lantbruket.

Henrik Barnekow är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet och han säger att antalet vildsvin i Skåne redan är under kontroll.

Det beror på att allt fler jägare samarbetar för att hålla nere vildsvinsstammen.