Tbc-smittad födde barn på CSK

KRISTIANSTAD. Ett 100-tal personer i Kristianstadtrakten behandlas eller kontrolleras för tbc i förebyggande syfte. Det är följden av att en tbc-smittad kvinna i höstas födde ett barn på förlossningsavdelningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad

Sedan kvinnan insjuknat i smittsam lungtuberkulos har sjukhuspersonalen letat upp alla som kvinnan träffat under sina dagar på förlossningsavdelningen, 30 mammor och barn och 50 ur personalen.

Staffan Banke, som är chef för infektionskliniken, säger att små barn är väldigt känsliga för den här typen av smitta. Därför har man valt att ge barnen behandling i förebyggande syfte i sex månader.

De vuxna har undersökts och kontrolleras. Ingen har hittills visat några symptom