Sand ersätter salt

SKÅNE. Den här vintern halkbekämpar Vägverket färre vägar med vägsalt än tidigare år. På 60 mil av de skånska vägarna som tidigare saltats är det nu istället sand som gäller.

Det vägar som berörs trafikeras av färre än 1000 fordon per dygn och vägarna finns i hela Skåne.

- Det är för miljöns skulle vi har dragit ner på saltet, säger Roland Johnsson som är driftledare på Vägverket Region Skåne. Dessutom har vägsalt dålig effekt på vägar med lite trafik eftersom det är friktionen från bildäcken som gör att saltet verkar.