Skånes alléer får nytt liv

SKÅNE. Vägverket satsar tre miljoner kronor per år på att restaurera och förnya alléerna i Skåne. Döda träd tas bort och nya planteras för att bevara ett unikt inslag i landskapet.

Man arbetar från ett kulturmiljöperspektiv, men man tar också hänsyn till trafiksäkerheten när alléerna får nya träd.