Skolornas arbetsmiljö granskas

SKÅNE. Arbetsmiljöverket ska inspektera drygt 350 skolor i Sverige för att få dem att ta itu med hoten och våldet inom skolan.
Samtliga kommuner i Skåne som inte har haft besök nyligen får minst en påhälsning från Arbetsmiljöverket.

Antalet anmälningar till verket om hot och våld har ökat med 150 procent sedan 2003.

Den senaste tiden har det kommit en hel del rapporter om bråk och stök i skolan.

Gustaf Adolfskolan i Landskrona fick stänga på sedan elever fyrat av raketer och smällare inomhus. Och även Läredaskolan i Hässleholm, Kastanjeskolan i Tomelilla och gymnasieskolan i Klippan har haft problem med antingen hot, våld eller skadegörelse den senaste tiden. 

Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera om skolorna har rutiner för att hantera hot och våld och om de har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor till Arbetsmiljöverket.