Mastprotesterna kom av sig

BRÖSARP. De massiva protesterna mot en 72 meter hög 3G mast vid Brösarps backar på Österlen tycks ha kommit av sig. Efter valet har den politiska majoriteten förändrats och den nya nämnden är inte alls intresserad av att slåss emot en telemast.

Länsstyrelsen i Skåne har sagt ja till en mast vid backarna och kammarrätten har beslutat att inte pröva ärendet. Byggnadsnämnden försökte stoppa mastbygget med hänsyn till den vackra landskapsbilden vid de berömda backarna.

Sedan nyår hanteras den här frågan av samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamn. Ulf Johansson (c) är ordförande i nämnden.
- Vi räknar inte med att driva den här frågan vidare, säger han.