Underskott för Region Skåne

SKÅNE. Det preliminära bokslutet för Region Skåne visar på ett resultat på minus 149 miljoner kronor för förra året. Orsaken till det kraftiga minusresultatet är personalkostnader.

Under 2006 ökade personalstyrkan inom Region Skåne med 1000 personer. Fortsätter regionen ha samma kostnader under 2007 kommer det att fattas upp emot en miljard enligt Jerker Swanstein (m) regionstyrelsens ordförande.
- Nu måste vi titta över organisationen och administrationen i första hand för att spara, säger han.

S vill ha ett plusresultat
Socialdemokraterna anser inte att majoritetens bokslut är trovärdigt.
- De har bokfört kostnader på förra året för att försämra resultatet och sedan skylla på oss, säger oppositionsrådet Uno Aldegren (s).
Istället för underskott på 149 miljoner vill socialdemokraterna ha ett överskott på 212 miljoner kronor.