Eldningsförbud i nordvästra Skåne

SKÅNE. På grund av den stora brandrisken råder det under lördagen eldningsförbud i hela Nordvästskåne. SMHI varnar dessutom för att skogsbrandfaran är stor.

I nordöstra Skåne avråder räddningstjänsten folk från att elda men har inte inlett något direkt eldningsförbud.