Klartecken för rivning av kyrka

TRELLEBORG. Länsstyrelsen beslutade på måndagen att Maglarps nya kyrka utanför Trelleborg ska rivas.
Därmed verkställer man en dom i regeringsrätten från den 7 juli 2005.