Ungas kriminalitet i Bromölla ökar

BROMÖLLA. Antalet tonåringar i Bromölla som anmäls till socialförvaltningen sedan de begått någon kriminell handling har blivit sju gånger fler på två år.

Främst rör det sig om snatteri, men också misshandel och skadegörelse.

För att försöka lösa problemen har socialförvaltningen sökt och fått bidrag av länsstyrelsen till två olika projekt.

Bland annat har man inrättat en familjestödjare, eftersom man tror att brister i föräldraskapet kan vara en orsak till att tonåringarna hamnar i kriminalitet.