Förlikning i diskrimineringsmål

MALMÖ. Målet i Malmö tingsrätt om diskriminering av romer på Sibbarps camping i Malmö slutade med förlikning.
Kravet var 675 000 kronor i skadestånd. I stället enades parterna med rättens hjälp om 200 000 kronor.

Men campingägaren erkänner inte diskriminering utan uppger att han betalar för att slippa rättegångar och bekymmer.

Anders Wilhelmsson, jurist hos ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), var nöjd med uppgörelsen.
– Den skickar en tydlig signal till landets campingägare inför sommaren, säger han.