Sammanslagning diskuteras på skolmöte

RÖKE/HÖRJA. Föräldrar och skolpersonal i Röke och Hörja kommer på onsdagskvällen att mötas för att diskutera byskolornas framtid i området. Eftersom elevantalet minskar på de båda skolorna finns förslag på att eleverna i Hörja ska bussas till Röke skola för att få undervisning där.

Byskolornas framtid i Hässleholm har diskuterats länge och även kommande läsår kommer elevantalet att minska. I Tyringe skolområde visar prognosen på en minskning med över 200 elever på fem år.

En del föräldrar tycker att informationen på sistone varit bristfällig.

–Detta kommer väldigt plötsligt så det blir svårt att fatta något beslut nu om ett förslag som man tidigare inte fått någon information kring, säger Stefan Persson som sitter i föräldraföreningen. 

Han välkomnar en lösning men vill ha en långsiktig sådan.

Men rektorn för skolområde Tyringe, Sven-Ingvar Jönsson tycker att något måste göras snart eftersom det annars riskerar bli klasser på bara tre barn.

–Någon gång måste man sätta ner foten och för barnens skull måste vi sätta ner foten. Jag tror inte på undervisning med klasser med bara tre-fyra barn, säger han.