Ekologer undersöker Hammarsjön

KRISTIANSTAD. Ännu vet ekologerna i Kristianstad inte vad förändringarna i Hammarsjön beror på. Men för att ta reda på om det är grågässen som gör att sävruggarna i sjön mår dåligt ska ett försök med burar göras.

I maj ska vissa sävruggar ska hägnas in så att fåglarna inte kommer åt dem.

Ekologerna är sedan länge oroade för Hammarsjön.

Vattnet är brunfärgat, fågellivet har minskat och växtligheten förändrats. Företrädare för Vattenriket försöker också få hjälp av en forskare som kan utreda problemen.