Skånsk raps kan bli diesel

SKÅNE. Länge har i stort sett all raps i Skåne skickats till Karlshamn för att bland annat förvandlas till matolja. Men nu hoppas åtta lantbruksföretag i Eslövstrakten kunna börja tillverka rapsdiesel på en egen anläggning.