Brios förlust något lägre

OSBY. Leksaksföretaget Brio redovisar en förlust före skatt på 34,8 miljoner kronor för årets första kvartal.
Under det första kvartalet 2006 uppgick Brios förlust till 43,6 miljoner kronor.


Till följd av det besparingsprogram som genomförts räknar Brio med att uppvisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten i år. 

Men först året därpå räknar bolaget med att gå med vinst, enligt delårsrapporten.