Länsstyrelsen köper ut kritisk revisor

MALMÖ. Länsstyrelsen i Skåne köper ut den avstängde internrevisorn Tommie Sjölin.
Sjölin blir arbetsbefriad under ett år med full lön och därefter får han ett avgångsvederlag.
Pengarna betalas ut oavsett om han får ett nytt jobb eller inte.

Enligt uppgifter i Sydsvenskan får Sjölin 1,6 miljoner kronor före skatt.

Den 23 mars uppgav en enig styrelse att den saknade förtroende för Sjölin.

Det var sedan han hade granskat personalchefen på länsstyrelsen. Hon hotade med att säga upp sig om inte Sjölin sades upp eller omplacerades.