Vite hotar för dålig arbetsmiljö

KRISTIANSTAD. Slakteriföretaget Scan tvingas betala ett vite på tre miljoner kronor, om man inte genomför ett antal åtgärder för att komma tillrätta med belastningsskadorna bland styckare.
Slakteriet i Kristianstad är en av de anläggningar som berörs.

Det var i samband med inspektioner förra året av flera större styckningsanläggningar som verket uppmärksammade flera brister i arbetsmiljön för styckarna. Bland annat förekommer det ensidigt upprepat arbete.  

Arbetsmiljöverket kräver att styckarnas arbetspass ska organiseras så att det blir en jämn belastning på kroppen, och att de får möjlighet till återhämtning. De ska jobba kortare pass, varvade med pauser eller arbetsrotation.

Dessutom ska Scan införskaffa teknisk utrustning som underlättar för styckarna, temperaturen i lokalerna ska regleras bättre och rutinerna ska ses över.