Anläggning för farligt avfall invigd

HÄSSLEHOLM. En ny anläggning för farligt avfall invigdes på fredagen i Vankiva utanför Hässleholm.
Material som inte går att återvinna kommer att förvaras i stora deponiceller på området.

Enligt Leif Nilsson, vice vd för Hässleholms renhållare AB, är det den tätaste förvaring som finns och den är för väldigt lång tid. 

Till exempel kommer blyglas från gamla teveapparater att kapslas in i stora sarkofager i Vankiva. Ett stort fält som rymmer 10 000 kubikmeter farligt avfall väntar på att fyllas. Undertill är det tätat och runt kanterna är jordvallar uppbyggda. 

På avfallsanläggningen ska också förorenad jord från till exempel industritomter och nerlagda bensinstationer tas om hand.