Anläggning för farligt avfall invigd

HÄSSLEHOLM. En ny anläggning för farligt avfall invigdes på fredagen i Vankiva utanför Hässleholm.
Material som inte går att återvinna kommer att förvaras i stora deponiceller på området.