Ny resepolicy med hänsyn till miljön

KRISTIANSTAD. En ny resepolicy med tydligare skrivningar om miljö är just nu ute på remiss i Kristianstads kommun.
Policyn gäller politiker och tjänstemän i kommunen.