Forskare vill uppmärksamma fattiga barn

KRISTIANSTAD. Ett av åtta svenska barn lever fattigt. Fattigdomen är ett stort folkhälsoproblem som politikerna måste ägna mer tid och uppmärksamhet. Det var ett av budskapen under folkhälsodagen som Region Skåne på måndagen anordnade tillsammans med kommunförbundet i Kristianstad.

Bland de barn som bor med en ensamstående förälder född i utlandet är det över hälften som har fattiga hemförhållanden.

Barnen i sådana familjer är utestängda från en stor del av samhällets kultur och fritidsaktiviteter.

Andelen fattiga barn ligger stadigt kvar på samma nivåer trots att ekonomin utvecklas. Allt detta måste politiker och tjänstemän nu börja ta på allvar, tycker Taipo Salonen, professor i socialt arbete som på måndagen varnade skånska makthavare för en utveckling framöver där fattigdomen frambringar våld och kravaller av det slag som redan förekommer i andra länder.