Göran B:son Asklöf lämnar politiken

KRISTIANSTAD. Kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad Göran B:son Asklöf (m) avgår och lämnar allt politiskt arbete. Beskedet om hans avgång kom samtidigt som moderaterna samlades till ett internt möte i rådhuset i Kristianstad.

Göran B:son Asklöf säger att han övervägt att avgå de senaste månaderna och tycker att posten som kommunstyrelseordförande innebär en orimlig arbetsbelastning.  

–Jag har gjort ett stort misstag när jag jobbade som kirurg och det är att jag nästan inte vet något om mina två äldsta barns barndom och nu håller det på att bli likadant med mina barnbarn, säger han.  

Beskedet om hans avgång kom samtidigt som ett internt möte för moderaterna inleddes i rådhuset i Kristianstad. B:son Asklöf har varit ifrågasatt internt i partiet bland annat efter turerna kring Kristianstad Airport där Asklöf satt i styrelsen. Men den interna kritiken var inte avgörande för hans avgång utan något man får räkna med tycker han.  

–Jag tror inte det är möjligt att ha en sådan post utan att det förekommer olika meningar och åsikter. Det får man acceptera. 

Nu har arbetet satt igång med att hitta efterträdaren till Göran B:son Asklöf. Han säger att han är övertygad om att partiet kommer att hitta en bra efterträdare. Och han understryker att den som efterträdare honom som ledare för fullmäktigegruppen för moderaterna i Kristianstad också blir kommunstyrelseordförande.  

–Den förhandlingen har vi fört en gång i tiden och kommunstyrelseordförandeposten tillfaller det största partiet, moderaterna. Det ligger kvar. Det är självklart, säger Göran B:son Asklöf.