Maten för äldre dyr på många håll

SKÅNE. I en del kommuner i Skåne kostar maten i äldreomsorgen över 3.000 kronor per månad. Många kommuner tar ingen hänsyn till om pensionärerna får tillräckligt med pengar kvar för sina personliga utgifter.

I Kristianstad ger man däremot rabatt till de omsorgstagare som inte har råd med maten. Där säger man att de kommuner som inte tar hänsyn till den enskildes ekonomi bryter mot socialtjänstlagen.