Scan hotar med att flytta utomlands

KRISTIANSTAD. Ställningskriget mellan Arbetsmiljöverket och Scan om arbetsmiljön på slakteriföretaget hårdnar nu.
Arbetsmiljöverket hotar Scan med vite om inte arbetsmiljön för styckarna förbättras.