Privatisering bot mot brister

SKÅNE. Politikerna i Region Skåne skärper kraven på vårdcentralerna. De enheter som inte uppfyller vårdgarantin kan komma att privatiseras.

Enligt vårdgarantin ska telefonsamtal besvaras samma dag och besökstid ska erbjudas inom en vecka.

Kommunförbundet publicerade nyligen en rapport som visar att bara fyra av tio telefonsamtal kommer fram till en del vårdcentraler. På andra är det bara hälften av patienterna som får besökstid inom en vecka. I flera fall rör det sig om samma vårdcentraler som legat dåligt till redan i tidigare undersökningar.

Enligt Gilbert Tribo, fp, kräver nu de fem partier som styr regionen konkreta åtgärdsplaner.

De vårdcentraler som inte klarar av att lägga fram en realistisk plan kan komma att privatiseras, och då ser Gilbert Tribo gärna att personalen själv tar över driften. I annat fall kan det bli privata företag som får bli vårdgivare.