Bättre säkerhet utan ogräs

SKÅNE. Banverket har nu börjat med årets ogräsbekämpning längs med järnvägen och tågstationerna i Skåne. Bekämpningen pågår hela sommaren och handlar framförallt om att höja säkerheten för resenärer och tågpersonal.

Ogräsbekämpningen är dock inte helt okomplicerad. Många järnvägar går genom känsliga landområden och platser med viktiga vattentäkter.

-Besprutningståget är därför noggrant inställt på vilka platser som ska ogräsbekämpas och vilka som ska undvikas, säger Jonas Bengtsson, informatör på Banverket.

Bekämpningsmedlet man använder, Roundup Bio är godkänt av Kemikalieinspektionen och Banverkets kemikalieråd.