Gemensamma regler för mammografi

SKÅNE. Alla kvinnor mellan 45 och 74 år i Skåne ska från och med nästa år erbjudas screening för att man ska upptäcka bröstcancer. 
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att komma med förslag på en sammanhållen mammografi över hela Skåne.

Som det är i dag gäller det att bo på rätt ställe i Skåne för att få tillgång till mammografi före 50-årsåldern. Något som har kritiserats av bland andra Socialstyrelsen och experter i Svenska bröstcancergruppen.

Och Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd kallar det i ett pressmeddelande på måndagen för oacceptabelt.

År 2009 kommer den nedre gränsen för att bli erbjuden mammografi i Skåne att sänkas till 40 år.