Sexdömda får fängelse i stället för vård

SKÅNE. Många män som döms för sexualbrott får fängelse i stället för att få den vård de behöver.
Det slår psykologiprofessor Martin Grann fast efter en ny svensk studie.
Och det här får konsekvenser ute på anstalterna.

– Dessa intagna kräver väldigt mycket resurser, och de måste vi ta från dem som vi har en större möjlighet att påverka, säger Bengt Månsson, chef för sexualbrottsavdelningarna på Vä-anstalten utanför Kristianstad.

Många psykiskt sjuka män som begår sexbrott hamnar i fängelse i stället för att få vård.

Slutsatsen att många får fängelse i stället för nödvändig vård drar psykologiprofessorn Martin Grann av en svensk studie. Den gjordes mellan åren 1988 och 2000 bland 8 500 män som dömts till fängelse för sexbrott. 

Studien visar att en fjärdedel av de dömda männen tidigare varit inlagda på en psykiatrisk vårdavdelning, vilket är betydligt fler än bland befolkningen som helhet.