Förvaltningschef får gå

HÄSSLEHOLM. Alf Rasmussen, teknisk chef i Hässleholm, slutar sin tjänst.
Enligt ett pressmeddelande från kommunen har kommunstyrelsen och Alf Rasmussen olika syn på hur verksamheten vid tekniska kontoret ska bedrivas framöver.

Båda parter uppges därför vara överens om att det bästa är att gå skilda vägar.

Alf Rasmussen har varit förvaltningschef för tekniska kontoret sedan 2002. Han lämnar sin tjänst på tisdagen. 

Han får nu ett avgångsvederlag som omfattar 24 månadslöner, varav sex månader är uppsägningstid.