Sune Nordgren sakkunnig i regeringen

ÅHUS. Regeringen har utsett projektledaren Sune Nordgren från Åhus till sakkunnig i museifrågor.
Sune Nordgren beskriver numera sig själv som ”konstrallare” - en som lägger ut spår för konsten.
Han har varit chef för bland annat Baltic centre for contemporary art i Storbritannien, Malmö konsthall och nu senast Norges nationalmuseum.