Arbetsolyckorna har ökat

SKÅNE. Hittills i år har det i Skåne anmälts 3 867 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro under förra året.
Det är ett hundratal fler än året innan, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Mest drabbade kommuner, om man ser till antalet olyckor, är Malmö följt av Lund och Helsingborg. Därefter kommer Kristianstads och Hässleholms kommuner.

För männen skedde de flesta olyckorna inom tillverkningsindustrin medan de drabbade kvinnorna finns i och hälso- och sjukvården och omsorgen.