Väla köpcenter oroar kommunalråd

PERSTORP. Kommunstyrelsens ordförande i Perstorp, Ulrika Thulin (s), är orolig för att handeln i Perstorp ska slås ut av Väla köpcenter utanför Helsingborg.
Främst är det detaljhandeln som drabbas.

Men Ulrika Thulin ser en utveckling där även dagligvaruhandeln påverkas negativt i och med att folk passar på att handla mat när de väl tagit sig till ett köpcenter. 

Ulrika Thulin har varit kontakt med Helsingborgs kommun för att förmå kommunen att utreda hur en utökning av Väla påverkar grannkommunerna.