Ökad trafik med oljefartyg oroar

SKÅNE. Det kommer att gå ännu fler oljefartyg utanför den skånska kusten i framtiden.
Detta sedan den ryska regeringen har gett bolaget Transneft tillstånd skeppa ut ännu mer olja från den oljehamnen i Finska viken.