Mindre handel med smuggelsprit i Skåne

SKÅNE. I Skåne är handel med olaglig utlandssprit ovanligare än i de flesta andra län i Sverige. Det visar en undersökning som Stockholms universitet gjort på uppdrag av alkoholkommittén. Skåne hamnar först på 15:e plats av landets 21 län.

Håkan Wrede från alkoholkommittén tolkar resultatet som att de flesta skåningar köper spriten själva utomlands utan någon mellanhand eftersom de har nära till både Danmark och Tyskland. De som trots allt köper olaglig utlandssprit i Skåne är framförallt ungdomarna.

När det gäller den totala alkoholkonsumtionen ligger dock Skåne fortfarande högt upp på listan.