Lång väntan på vindkraftverk

SKÅNE. Intresset för att bygga nya vindkraftverk är stort just nu, inte bara i Skåne utan i hela världen. Antalet leverantörer är dock ganska få och det får som följd att leveranstiderna blir mycket långa. Väntetiden på ett vindkraftverk på 2 megawatt är idag 1-3 år, vilket för många företag innebär att man tvingas köpa ett vindkraftverk som man får levererat först flera år senare.