Manar till sparsamhet med vattnet

SKÅNE. Länsstyrelsen i Skåne uppmanar nu till stor sparsamhet med bevattning.
Det torra vädret har medfört att vattenflödena minskat kraftigt i de mindre vattendragen.

Flödena ligger nu nära den kritiska nivån för vad laxfiskar och övrigt biologiskt liv tål. 

Enligt SMHI:s senaste femdygnsprognos kommer det ingen större mängd nederbörd den närmaste tiden.

Länsstyrelsen bedömer att det kan bli problem med yt- och grundvattentillgången under sommaren.