EU enas om plan för att rädda ålen

SKÅNE. EU-länderna är eniga om en plan för att rädda den utrotningshotade ålen.
Av alla ålyngel, så kallade glasålar, som fångas in ska 60 procent sparas för att sättas ut igen.

Detta gäller ålar under tolv centimeter. Sådana fångas utanför Frankrikes och Spaniens kuster och exporteras till Asien där de betraktas som en delikatess.

Enligt överenskommelsen ska också varje land upprätta en nationell plan och säkra att den följs.

Målet är att en större andel vuxna ålar ska få chansen att vandra till Sargassohavet för att leka.
– Det känns väldigt bra. Vi är kolossalt glada, säger Rolf Färm i Åhus, ordförande i Sveriges ålfiskarförening.