EU-plan även för torsken

ÖSTERSJÖN. Jordbruks- och fiskeministrarna i EU om en handlingsplan för att rädda det hotade torskbeståndet i Östersjön.
Förhandlingarna har pågått i flera månader.


Planen reglerar på vilket sätt fisket får bedrivas för att långsiktigt säkra att bestånden ska vara i balans. 

Till dess målet har uppnåtts kommer kvoterna och fiskeansträngningen att minska med minst tio procent årligen. 

Vidare innehåller planen en rad kontrollbestämmelser i syfte att minska det illegala fisket. Det handlar om regler om föranmälan vid landning och rapportering vid fartygens in- och utträde ur hamn. 

Dessutom vill man ha en ökad användning av satellitbevakning och elektronisk rapportering. 

Tidigare har ministrarna enats om en plan för den utrotningshotade ålen.